Design

WEBBDESIGN / WEB DESIGN OCH GRAFIK

Vår grundläggande inställning är att det grafiska gränssnittet skall ligga i linje med den grafiska profil som finns för en uppdragsgivare och att den utgår från verksamhetens krav, behov och en definierad målgrupp. Den grafiska formen tas fram utifrån de övergripande riktlinjer som finns över hur innehållet skall presenteras. Vår ambition är att den grafiska formen skall bidra till att informationen presenteras på ett pedagogiskt och spännande sätt.